Phân loại, cấu tạo của các loại máy đóng đai phổ biến hiện nay